Natuurlijk Bewegen

Natuurlijk Bewegen is een zachte -maar ook krachtige- training gebaseerd op principes en wijsheden van oude gezondheidssystemen als yoga, qigong, martiale kunst en met invloeden van nieuwere methodes zoals Feldenkrais en Natural Movement. Adem, beweging en focus worden gecombineerd om de energiecirculatie en het zelfhelend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Vertrekkend vanuit gekende bewegingspatronen gaan we op zoek naar meer mobiliteit, meer kracht, meer stabiliteit, meer focus en een meer ontspannen bewegen. We streven naar een dynamisch evenwicht tussen actief en passief, tussen vasthouden en loslaten, tussen leiden en volgen, tussen soepel en star. We voelen, we ervaren, we oefenen. We leren het lichaam weer gebruiken als 1 geheel en bij uitbreiding; het lichaam als deel van een groter geheel. Niet enkel maken we gebruik van de energie in onszelf, maar ook van de energie rondom ons.

Via fysieke oefeningen, via ervaringen en niet-oordelend (zelf)onderzoek komen we tot meer lichaamsbewustwording. We leren herkennen waar er energie blokkeert en wat ons kan helpen weer op dreef te komen. Hoe is het contact met ons eigen lichaam en met onze omgeving? We onderzoeken, oefenen en bouwen gestaag de intensiteit op. We bouwen kracht op en spreken het zelfhelend vermogen van ons lichaam aan.

De elementen van Natuurlijk Bewegen

Ademhaling: Zuurstof is de eerste energieverlener. Zonder zuurstof gaan we dood. Er is zuurstof nodig voor de verbranding van moleculen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten. We willen ons dus vullen met zuivere lucht. We willen dat de zuurstof zich goed verspreidt door gans ons lichaam en dat de randvoorwaarden optimaal zijn voor een goede opname. Maar ademhaling is meer dan dat. De ademhaling heeft een direct effect op ons centraal zenuwstelsel en omgekeerd. Via onze ademhaling kunnen we meer vat krijgen op onze emoties.

Ontspanning: Spanningen en blokkades belemmeren een goede energiedoorstroming. Ontspannen en deblokkeren zullen dus leiden tot een beter gebruik van energie, tot meer ruimte in lichaam en geest, tot een vrijer bewegen.

Focus: Wanneer we geconcentreerd werken, geen belemmerende gedachten of afleidingen toelaten, dan gaat alles veel gemakkelijker. We leren onze aandacht sturen. Observeren: wat gebeurt er rondom mij? Wat gebeurt er in mijn lichaam? En wat is de connectie?

Intentie: Energie volgt de intentie. Wanneer we weten waar we naartoe gaan, worden de weg en de stappen duidelijker. We onderzoeken hoe onze energie te gebruiken in functie van ons doel.

Houding: We streven naar een sterke open houding: de structuur, de basis, is stevig, de beweging soepel. Ons lichaam in een actieve ontspanning. We nemen onze eigen houding onder de loep. Hoe kunnen we stevig staan en stevig blijven ondanks tegendruk?

Evenwicht: Evenwicht is dynamisch: we reageren en herstellen onszelf voortdurend in reactie op veranderingen in en buiten onszelf. We zoeken naar evenwicht in beweging en beweging in evenwicht.

Kracht: Wat is kracht? En hoe zet je die in?

Verbinding: Onze geest beïnvloedt ons lichaam, ons lichaam beïnvloedt onze geest. Onze omgeving beïnvloedt ons handelen, onze handelingen beïnvloeden onze omgeving. Alles is met elkaar verbonden. We zoeken naar verbinding in ons lichaam, en met de ander, de natuur, de realiteit.

Circulariteit: Zoals het hart zich opent en sluit, zoeken wij een ritme in vullen en legen, in geven en nemen, in verlichten en verzwaren, in vallen en opstaan.

Spel: Spel is de ultieme samenvatting van al het vorige. Spel maakt dat we er niet meer bij nadenken, maar er van genieten, hier en nu. Zijn.

Natuurlijk bewegen in andere woorden.

Het gebeurt soms dat ik helemaal overprikkeld geraak. Door wat zich afspeelt rondom mij. Thuis, in mijn omgeving, in de wereld. In combinatie met wat zich afspeelt in mijn hoofd. Hoe ik die informatie verwerk, interpreteer, al dan niet een plaats geef. Soms wil ik heel hard weglopen of mij terugtrekken in een plaatsje waar ik niet gezien word. Op andere momenten zou ik met veel plezier heel ostentatief een vuurtje aan de lont willen steken en de boel gewoon opblazen. Chaotische gevoelens, tegenstrijdige verlangens, waas, onmacht. Herken je dit?

Je gaat trager bewegen of helemaal niet meer, of je beweegt net heel veel, heel snel, onrustig, richtingloos. Of je blijf maar trekken, diep voorovergebogen aan de kar die niet mee wil.

We nemen zo weinig tijd om terug te komen bij onszelf, om uit die tredmolen te stappen en toe te komen. Om het touw te laten zakken en onze rug te rechten. Durven kijken, durven zien. Niet meer panikeren. Niet langer op automatische piloot. Stoppen met zweven. Maar hier, nu aanwezig zijn. Weten wat ons in beweging zet. Voelen wat ons tegen houdt. Zien en horen. Waarnemen.

Mijn dagelijkse training helpt mij open te blijven voor wat is. Een zoektocht naar een natuurlijke beweging. Vertrekkend vanuit ontlading, ontspanning, opening van het lichaam. Zodat het beeld verruimt en informatie kan doorstromen. Herstel van houding, het openen van de blik, indrukken de ruimte geven. De ruimte indrukken geven. Contact maken en interactie met wat ons omringt.

We bewegen niet alleen. We worden bewogen.

Via fysieke oefeningen en aandacht hervind ik mijn kracht, mijn flow.

Natuurlijk Bewegen omvat eenvoudige oefeningen die het lichaam en de geest op elkaar afstemmen, Het is een zoektocht naar persoonlijke kracht.