De elementen van Natuurlijk Bewegen

Ademhaling: zuurstof is de eerste energieverlener. Zonder zuurstof gaan we dood. Cellen verbranden moleculen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten met behulp van zuurstof. Zonder zuurstof kan er geen verbranding plaats vinden en sterven we. We willen ons dus vullen met zuivere lucht. We willen dat de zuurstof zich goed verspreidt door gans ons lichaam en dat de randvoorwaarden optimaal zijn voor een goede opname.

Ontspanning: Spanningen en blokkades belemmeren een goede energiedoorstrooming. Ontspannen en deblokkeren zullen dus leiden tot een beter gebruik van energie. Wat helpt ons ontspannen: lichamelijk en geestelijk? En hoe kunnen we ontspannen blijven in onverwachte situaties?

Focus:Wanneer we geconcentreerd werken, geen belemmerende gedachten of afleidingen toelaten, dan gaat alles veel gemakkelijker. We leren onze focus sturen: wat gebeurt er rondom mij? Wat gebeurt er in mijn lichaam? En wat is de connectie?

Intentie: Wanneer we weten waar we naartoe gaan, worden de weg en de stappen duidelijker. We leren voelen welke energie ons helpt en welke energie ons tegenwerkt en hoe die alsnog te gebruiken.

Houding: Onze houding mag niet te strak, te gespannen zijn. Evenmin willen we te slap, te buigzaam zijn. We streven naar een sterke open houding: de structuur, de basis, is stevig, de beweging soepel. We onderzoeken wat er gebeurt met onze basishouding bij confrontatie met een externe prikkel.

Evenwicht: Evenwicht is dynamisch. We reageren en herstellen onszelf voortdurend in reactie op de veranderingen in de ons omliggende wereld, maar ook in reactie op verandering in onszelf. we zoeken naar evenwicht in beweging en beweging in evenwicht.

Kracht: We onderzoeken onze kracht: waar zit ze? Waar moeten we nog kracht opbouwen? Hoe kunnen we onze kracht zo constructief mogelijk gebruiken? En wat gebeurt er wanneer we onze krachten te verbinden?

Verbinding: Onze geest beïnvloedt ons lichaam, ons lichaam beïnvloedt onze geest. Onze omgeving beïnvloedt ons handelen, onze handelingen beïnvloeden onze omgeving. Alles is met elkaar verbonden. We zoeken naar verbinding in ons lichaam en we verbinden onszelf met de ander, de natuur, de realiteit.

Circulariteit: Zoals het hart zich opent en sluit, zoeken wij een ritme in vullen en legen, in geven en nemen, in verlichten en verzwaren, in vallen en opstaan.

Spel: Spel is de ultieme samenvatting van al het vorige. Spel maakt dat we er niet meer bij nadenken, maar er van genieten, hier en nu.

Spel laat ons Zijn.